817f9e2 MrKrabat Improved next page feature
c00fa1d MrKrabat Added context menu
9b01bd4 MrKrabat Implemented most features
8813f06 MrKrabat Fix crash
337eaf4 MrKrabat Renamed cmdargs.py
ea228be MrKrabat Improve python3 detection
42c31ba MrKrabat Fix python3 crash
502fdc4 MrKrabat Optimierungen
0673a9d MrKrabat Improve code quality
ee62daa MrKrabat Initial commit